درباره من

آشپز حرفه ای نیستم و دارم سعی می کنم اگر کار و خیلی مسائل دیگه بذارن ، تا حدودی دستم راه بیافته.
دستورا هیچ کدوم مال خودم نیست ، در انتهای هر مطلب منبع آن ذکر شده است.
سعی می کنم بهترین دستوری که شنیدم و یا این که توی نت دیدم رو امتحان کنم و نتیجه رو این جا قرار بدم تا بقیه هم بتونن استفاده کنن.