آشپزی

انارپلو

انارپلو

پیتزا با سولادرام

پیتزا با سولادرام

کوکو شوید باقالا

کوکو شوید باقالا

خورشت گوجه - پامادور قاتق

خورشت گوجه – پامادور قاتق

EshkeneKashk

اشکنه کشک (کالجوش – قروتی)

RoletGooshtVaSibzamini

رولت گوشت و سیب‌زمینی

TokhmMorgh2

تخم مرغ شکم پر

TokhmMorghShekamPoor

تخم مرغ شکم پر

PoloSabzijat

پلو سبزیجات

SoupSorkh

سوپ سرخ

KotletRoosi

کتلت روسی

SibZaminiShekamPoor1

سیب‌زمینی شکم‌پر

GheymehRizeh

قیمه ریزه نخودچی

KababLaPolo

کباب لا پلو

KhoreshtHavij

خورشت هویج

KeraketSibzamini

کراکت سیب‌زمینی

HavijPolo

هویج پلو

ChitiPolo

چیتی پلو

NokhodFarangiPolo

نخودفرنگی پلو

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.